Wallpaper ตกแต่งผนัง ลายก้อนอิฐ

วอลเปเปอร์ติดผนัง ลวดลายก้อนอิฐ ผสมผสานกับตัวอักษรเท่ๆ บนลายก้อนอิฐ เหมาะแก่การใช้งานตกแต่งผนังภายในห้องเพิ่มสีสันสวยงงาม